Kabinet in actie tegen onjuist gebruik van antibiotica

Kabinet in actie tegen onjuist gebruik van antibiotica

Het kabinet wil het onjuiste gebruik van antibiotica terugdringen en zo het ontstaan van antibioticaresistentie tegengaan. Meer nadruk op infectiepreventie moet het aantal infecties in zorginstellingen verminderen.

Er is een breed actieplan opgesteld met vertegenwoordigers van de zorgsector en andere betrokkenen. Het plan gaat uit van de one health-visie. Kern daarvan is dat menselijke gezondheidszorg en diergezondheidszorg nauw verbonden zijn en dus moeten samenwerken. Het kabinet stelt jaarlijks negen miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het plan.

Lees het hele artikel.

By |2015-06-25T16:27:12+00:00June 25th, 2015|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment